Je spraakverstaanbaarheid verbeteren zonder je authenticiteit te verliezen.

Een verhaal goed overbrengen en verstaanbaarheid heeft verschillende facetten: articulatie, verhaalopbouw, intonatie, non-verbale communicatie…

Articulatie is dus een belangrijk aspect.

In Vlaanderen worden er in het algemeen 4 grote dialecten onderscheiden. We onderscheiden: West-Vlaams, Oost-Vlaams, Brabants en Limburgs. Elke dialect heeft verschillende klanken en woorden. Niet enkel de andere woordkeuze maar in belangrijke mate ook de verschillende klankkleuren van de dialecten maakt het moeilijker om elkaar te verstaan indien je een ander dialect spreekt.

Het spreken met een dialect wordt vaak verward met een goede articulatie. Een dialect bestaat uit typische, regionale klankkleuren. Zo wordt het Oost-Vlaams meer getypeert door doffere en donkerdere klankkleuren en het Limburgs heeft scherpere klanken. Enkel het aanpassen van je woordkeuze zal voor je luisteraar onvoldoende zijn om je goed te verstaan.

Indien je in een bepaalde regio woont en enkel omgaat met mensen met jouw dialect, heb je vaak niet door dat jouw uitspraak regionaal gekleurd is. Toch heeft elke regio een eigen dialect en is het ene niet meer of minder verstaanbaar dan het andere. Alles is een vorm van perceptie. Het zijn vaak de verschillen in klankkleuren die het moeilijk maken om sommige mensen te verstaan.

Share:

More Posts

Podcast reviewed: Radio Mama

Deze week vertel ik je meer over… RADIO MAMA door Kristien Wollants Een podcast over ouderschap in de vorm van interviews met verschillende experten maar

Podcast reviewed: Onbespreekbaar

Deze week vertel ik je meer over… ONBESPREEKBAAR door Jef Willem en Nicolas Overmeire Onbespreekbaar is ondertussen een gekende podcast over mentale gezondheid. Dit is